Zrušení předkupního práva

7.4.2020 U nemovitostí bude s účinností od 1.7.2020 zrušeno PŘEDKUPNÍ PRÁVO. Prezident v pátek 3.4.2020 podepsal novelu Občanského zákona kde bylo mimo jiné zrušené i zákonné předkupní právo.

Předkupní právo se v našem právu již historicky objevovalo. Na konci roku 2013 bylo předkupní právo zrušeno. Nicméně 1.1.2018 se předkupní právo znovu vrátilo a z hledisla legislativních kroků to celý proces prodeje / nákupu prodloužilo či zkomplikovalo. Toto se od 1.7.2020 opět změní a předkupní právo k podílům na nemovitostech se téměř kompletně ruší.

Jak to je do 1.7.2020?

Nastavení pravidel předkupního práva k nemovitostem je nyní takové, že pokud chcete prodat svůj podíl na nemovitosti (část rodinného domu, byt s podílem na jednotce, které slouží jako parkovací stání, podíl na cestě atd...), tak musíte nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Vlastník podílu na nemovitosti má tedy stále do 1.7.2020 povinnost při prodeji svého podílu na nemovitosti ho nabídnout ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek, které má ujednané s kupujícím. Nabídku na využití předkupního práva je navíc nutné učinit až po podpisu kupní smlouvy (s odkládací podmínkou) a uvést podmínky prodeje. Tato nabídka vyžaduje písemnou formu. V praxi to znamená, že po uzavření kupní smlouvy s kupujícím, oslovíte spolupodílníky (znovu či poprvé) písemnou formou (osobně či poštou) a zašlete či předáte jim oproti podpisu výzvu / nabídku na využití předkupního práva ostatním spoluvlastníkům. Tato výzva / nabídka by měla obsahovat kopii uzavřené kupní smlouvy (můžou být začerněné osobní údaje, ale nikoliv cena). Tato nabídka musí být učiněna až po podpisu kupní smlouvy!!! Pokud by jste tuto nabídku učinili před podpisem kupní smlouvy, musíte to po podpisu učinit znovu, v opačném případě je to totiž stejné, jako by jste předkupní právo spoluvlastníkům nenabídli.

Spoluvlastníci mají na uplatnění nabídky předkupního práva 3 měsíce od doručení. V praxi se tuto lhůtu snažíme řešit osobní cestou, aby se tato lhůta procesně co nejvíce zkrátila, pokud spoluvlastník zná své stanovisko. Spoluvlastník má totiž 2 varianty: vyjádřit se pozitivně a využít své předkupní právo, nebo se může vzdát svého předkupního práva. A když ví, že předkupní právo nebude chtít využít, může vám to potvrdit ihned písemnou formou a máte hotovo...

Jak to bude od 1.7.2020?

Níže přikládáme nové paragrafové změní § 1124 občanského zákoníku, které řeší předkupní právo a se kterým se v praxi nejvíce setkáte:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádíli některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

V novele došlo ke změně i § 1125, který řeší spoluvlastnictví a předkupní právo k zemědělským závodům, ale to není pro nás tak častý případ...

Co to znamená v praxi?

Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. V případě, že byste nemovitost například zdědili, budete mít povinnost předkupního práva jen 6 měsíců. Pokud tedy s prodejem nemovitosti počkáte na uplynutí šestiměsíční lhůty, bude i tento následný převod nemovitosti bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Tímto se celý proces pro prodej nemovitosti, kde se objeví podílové spoluvlastnictví a tím případné předkupní právo zjednoduší.

Pokud by jste s prodejem nemovitosti potřebovali pomoci neváhejte nás kontaktovat

email: [email protected], tel.: 774 101 334