Víte co je součást, příslušenství nebo vybavení nemovitosti...?

31.10.2018 Když prodáváte či pronajímáte, je dobré vědět co je součástí, příslušenství či vybavením nemovitosti, ať jste nejen informovaní, ale také případně ve smlouvách chránění. a proto Vám my v tomto krátkém článku Vám popíšeme co každý pojem znamená.

SOUČÁST VĚCI

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Například u pozemku je to rostlinstvo na něm vysázené, stavba stojící na pozemku, s vyjímkou staveb dočasných, u bytů to jsou podlahové krytiny, vytápění, vnitřní instalace apod.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Například u bytu je příslušenstvím sklep či komora umístěná mimo byt, u rodinných domů to jsou studny, septiky, oplocení nebo-li vše, co je funkčně spjato s nemovitostí.

 

VYBAVENÍ

Vybavení je například nábytek. Na rozdíl o součástí a příslušenství nedochází při prodeji nemovitosti k automatickému převodu vlastnického práva k vybavení, které se v prodávané nemovitosti nachází, a proto je dobré toto vybavení v kupní smlouvě specifikovat.

 

Jak vidíte tak na všechny tři pojmy je důležité v kupních či nájemních smlouvách myslet a uvědomit si co je důležité také do nich zmínit. Něco totiž je s nemovitostí pevně spjaté, jiné věci zase oddělitelné...