TIPY na osvobození od daně z příjmu při prodeji

17.10.2018 Pokud vlastník prodává svou nemovitost, tak finance utržené z prodeje se stávají našim příjmem a dle zákona o daních z příjmu (586/1992, § 10) je základem takovéto daně příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. V praxi to znamená, že pokud prodávající koupil svou nemovitost za 1.100.000,-Kč a nyní ji prodal za 1.400.000,-Kč, tak je základ daně rozdíl těchto dvou částek, tedy 300.000,-Kč. Pokud prodávající vznikly ještě další náklady, například tu nemovitost prodával přes realitní kancelář a ta měla 5% odměnu z prodejní ceny, nebo-li 70.000,-Kč, tak může z částky 300.000,-Kč odečíst tento náklad a musí odvést daň ve výši 15%, které tedy bude 230.000,-Kč * 15% což znamená 34.500,-Kč. Ne vždy ale tuto daň musíme zaplatit. My pro vás máme několik tipů, kdy je prodávající od této daně osvobozen.

První osvobození - Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let

Pokud prodávající vlastnil nemovitost déle než 5 let, tak je od této daně osvobozen.

Druhé osvobození - Bydliště v prodávané nemovitosti

Pokud jsme v prodávané nemovitosti měli alespoň 2 roky bydliště, tak jsme od této daně také osvobozeni. Pojem bydliště nemusí vždy znamenat trvalé bydliště. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Třetí osvobození - Pronákladování daně z příjmu

V hlavičce článku jsme si uváděli příklad výpočtu daně z příjmu. Pokud uvedeme stejný příklad koupě za cenu 1.100.000,-Kč s tím, že jsme si daný byt za cenu například 230.000,-Kč zrekonstruovali a máme k této rekonstrukci daňový doklad, tak se jedná o uznatelný výdaj, stejně jako například zprostředkovatelská provize v našem příkladě ve výši 70.000,-Kč. Tzn. V případě když cena nemovitosti + uznatelné výdaje odpovídají nebo přesáhnou kupní cenu, daň neplatíme. Koupě 1.100.000,-Kč + 230.000,-Kč (rekonstrukce) + 70.000,-Kč (poplatek RK) = 1.400.000,-Kč, prodáváme za 1.400.000,-Kč tak je daň 0,-Kč.

Čtvrté osvobození - Prodej nemovitosti po dědictví

Když jsme nemovitost zdědili v přímé linii nebo od manžela / manželky, tak se uplatňuje časový rámec 5 let. Pokud společně dědic a zůstavitel (ten, po kterém jsme dědili) překročí vlastnické právo o čas delší než 5 let, tak jste od této daně osvobozeni. Příklad zdědili jste po otci, který nemovitost vlastnil 10 let a vy jste nemovitost vlastnili například 1 rok, tak součet tohoto vlastnictví překročil 5 let a tudíž jste od této daně osvobozeni.

Páté osvobození - Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

I zde se aplikuje časová lhůta pěti let, takže pokud nemovitost vlastníme dobu delší tak jsme od této daně osvobozeni.

Šesté osvobození - Vlastní bytová potřeba

Posledním příkladem osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti je situace, kdy peníze získané z prodeje nemovitosti prokazatelně použijeme pro uspokojení vlastní bytové potřeby. Pozor, platí to jen pouze pokud použijeme tyto peníze do 1 roku od jejich získání. Takže pokud prodáme nemovitost se ziskem a za stejnou či vyšší cenu koupíme nemovitost v níž budeme prokazatelně bydlet, tak jsme od této daně osvobozeni.

To je šest způsobů, jak je možné tuto daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatit a být od ní osvobozen. Pokud ani jednu z výše uvedených variant nesplňujete je nutné tuto daň, která činí 15% ze zisku zaplatit v následujícím daňovém období, po kterém jste tento příjem obdrželi.