Pasport nemovitost - povinnost prodávajících?

6.12.2018 Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace stávajícího objektu, kterou bude prodávající potřebovat pokud není dochovaná původní dokumentace nebo nesedí aktuální stav od původního.

Pasport stavby je výsledkem pasportizace, tedy zaměření stávajícího stavu stavby a vypracování zjednodušené dokumentace stavby, která se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace. Pasport nemovitosti (stavby) budete potřebovat, pokud jste vlastníkem a hodláte nemovitost prodat. Tuto povinnost Vám dokládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník kupujícímu.

Co vše pasport stavby obsahuje?

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport musí obsahovat technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů.

Víte o všech svých zákonných povinnostech prodávajícího?

Prodávejte svou nemovitost zodpovědně, profesionálně a bez hrozících sankcí a pokut!