Na co si dát pozor při koupi pozemku

18.5.2019 Pozemky patří k nejlukrativnějším nemovitostem poslední doby. Máte zálusk na nějaký? Poradíme Vám, co všechno si před tím rozmyslet a co zkontrolovat, aby se Vám nákup nestal noční můrou.

Vytipujte si lokalitu

Nejdůležitější při koupi každé nemovitosti je správný výběr lokality. Nejde jen o její lukrativitu, napojení na sítě apod., ale také o další fakta. Zjistěte si, zda pozemek neleží v záplavové oblasti.
S tím se následně špatně manipuluje i obchoduje. Jak to zjistit? Na internetu existují on-line povodňové mapy. Najdete je např. na stránkách České asociace pojišťoven.

Vemte v úvahu požadovanou velikost pozemku. Jestli malý nebo velký, jak jej chcete využívat a jak se o něj budete starat. Pokud se rozhodnete pro koupi malého pozemku například pod 500 m², je třeba zvážit, zda má dostačující rozměry. Abyste dodrželi při stavbě právní normy. Ověřte si povolené procento zastavitelnosti (některé obce maji například dáno, že maximální zastavitelnost je 20% což u pozemku o výměře 500 m² znamená 100 m², a pokud plánujete nějakou garáž u domu, hospodářskou budovu apod, tak už můžete být na hraně.

Dále se zaměřte na klasická měřítka, jako je dobrá dopravní dostupnost, služby, občanská vybavenost – to vše s ohledem na vzdálenost od vybraného pozemku. Důležitá může být i přítomnost školy či školky v dané obci či lokalitě. Neváhejte se informovat v okolí pozemku, zeptejte se místních, jak se jim zde žije, co jim vadí apod. Dostanete poměrně ucelené informace o lokalitě.

Na co se zaměřit před vlastní koupí?

Vyžádejte si nebo prověřte základní informace, jako počet vlastníků pozemku, jaký je právní stav nemovitosti, není-li nemovitost předmětem dědictví nebo případného nevypořádaného společného jmění manželů. Pokud je na listu vlastnictví nějaké omezení, prověřte jaké omezení vám z něj plyne. Nezapomeňte se informovat, kdo je vlastníkem příjezdové cesty nebo za jakých podmínek bude přístup udělen (podíl na přístupové komunikaci, věcné břemeno...) jak je to s inženýrskými sítěmi, zda jsou zavedeny na pozemek, a jaká jsou eventuální stavební omezení apod. Část informací lze ověřit např. z výpisu vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu pro zbytek bude dobré navštívit místně příslušný stavební úřad.

Tam dostanete informace o tom, co se dá na daném pozemku stavět a co nikoliv (žádost z hlediska využití území dle územního plánu). Díky tomu snadno zjistíte, jakou část pozemku lze zastavět, kolik procent připadá na zpevněné plochy nebo jak vysokou budovu lze v dané lokalitě vůbec postavit. Když už budete na stavebním úřadu, zeptejte se i na správce sítí, kteří jsou k danému pozemku (a blízkému okolí) registrováni. Můžete od nich zjistit, zda přes pozemek nevede například chráněné pásmo, které by mohlo případnou budoucí stavbu omezit.

Vyplatí se také zjistit jaké jsou podmínky pro připojení inženýrských sítí, pokud nejsou vybudovány nebo pokud již vybudovány jsou, tak jaké jsou jejich kapacity a možnosti na jejich napojení. Tyto informace získáte u konkrétních správců dané sítě. Nebo u větších pozemků, jestli je možnost rozdělení na více parcel. Po přezkoumání všech výše uvedených informací můžete dovést transakci ke zdárnému konci.