Máte svou nemovitost pod kontrolou?

22.7.2018 Vlastníte nemovitost a chcete ji mít pod kontrolou? Hlídáte si, jestli Vás o ni nikdo nepřipravuje, nevkládá různá práva či břemena? To se dá velmi rychle zařídit. Katastr nemovitostí můžete požádat, aby Vás informoval v případě, že se na Vaší nemovitosti bude cokoliv dít. Ať už to je změna vlastníka, zápisy věcných břemen, zástavního práva apod. Jak? Je to jednoduché! Katastr nabízí službu – Sledování změn.

 

Službu lze zřídit osobně, na kterémkoliv katastrálním úřadu. Žádost o zřízení služby lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Zajímavostí je její cena! Ta je stanovena podle počtu nemovitostí ve vlastnictví. Pokud chce uživatel sledovat do 20-ti nemovitostí zaplatí úplatu 200,-Kč pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou. Pokud sledovaných nemovitostí je více než 21 uhradíte základní sazbu 200,-Kč a za každou další nemovitost hradíte roční poplatek 10,-Kč.

Díky faktu, že většina majitelů vlastní do 10-ti nemovitostí je pravděpodobnější částka 200,-Kč po celou dobu co nemovitost vlastníte a to stojí za to ji mít pod kontrolou. Dokonce si můžete zvolit jeden za tří způsobů jak chcte být informováni o případných změnách na Vašich nemovitostech:

  • Do datové schránky
  • Elektronickou poštou
  • Textovou zprávou SMS

Uživatelé s větším počtem sledovaných nemovitostí mohou informace o změnách odebírat webovou službou, kde se úplata snižuje o 20%.

Změnou se rozumí:

  • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování)
  • provedení vkladu
  • provedení záznamu
  • zápis poznámky

Služba sledování změn je aktivní do 24 hodin po zaplacení úplaty a jediná podmínka je prokázání totožnosti.

Další informace najdete je na webových stánkách: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen.aspx