Jak na převod financí při prodeji?

12.6.2018 Prodáváte cenný majetek například auto, firmu, nemovitost a nevíte, jak vyřešit převody financí? Poradíme Vám jak na to. V dnešní době je několik variant převodu financí z kupujícího na prodávajícího. Vždy je dobré využít nezávislou stranu, která převezme finanční prostředky do úschovy, jako například realitní kancelář, advokát, notář, banka. V některých mimořádných případech lze použít i výplatu v hotovosti. Níže si popíšeme možné varianty a jejich rozdíly:

1. Hotovost

Předání kupní ceny je možné i v hotovosti nicméně 9. 4. 2014 vláda schválila návrh zákona týkající se plateb v hotovosti, kde se snížil původní limit na denní platby v hotovosti z 350.000,-Kč na 270.000,-Kč. V praxi to znamená, že se zužuje majetek, u kterého je možné předat si finance v hotovosti. Převést finance v hotovosti se tak dá u levnějších nemovitostí typu garsoniéry nebo bytů 1+1, v cenově levných lokalitách jako je například Karviná, kde se cena jednopokojového bytu pohybuje okolo 240.000,-Kč.

2. Úschova financí u realitní kanceláře

Realitní kanceláře bývají pro úschovu kupních cen nemovitostí nejčastějším prostředníkem, protože tuto službu poskytují převážně v rámci provize. Varianta úschovy peněz u realitní kanceláře bývá nejjednodušším způsobem, protože realitní kancelář se v daných postupech obchodního případu orientuje nejvíce a nejrychleji ze všech účastníků.

3. Advokátní úschova

Jde o jeden z nejrozšířenějších způsobů úschovy financí hned po úschově v realitních kancelářích, kdy advokát na základě Smlouvy o úschově financí převezme do úschovy kupní cenu a uvolní ji až na základě nabývacího titulu nového majitele.

4. Notářská úschova

Jedná se o bezpečný způsob, kdy notář od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše protokol o notářské úschově. Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu u ČNB a v případě úmrtí či úpadku notáře jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku notáře a nestávají se součástí jeho dědického řízení či exekuce.

5. Jistotný účet v bance

Tento produkt je velmi obdobný jako advokátní nebo notářská úschova. Možnost zřídit si jistotný účet nabízí nejen podnikatelům, ale i fyzickým osobám většina velkých českých bank. Pro využití jistotného účtu není podmínkou u většiny bank mít založený běžný účet. Nicméně situace, kdy by příkazce neměl u vystavující banky otevřen účet, je spíše výjimečná. Vzhledem k administrativní náročnosti a vyšším nákladům, je jistotný účet využíván zřídkakdy.

A jaké jsou finanční náklady?

U realitní kanceláře je úschova kupní ceny převážně zahrnuta v provizi realitní kanceláře.
U advokátní úschovy je cena stanovena smluvně a pohybuje se převážně od 3.000,- do 6.000,-Kč.
Ceny za službu notářské úschovy se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Cena se skládá z minimální tarifní sazby ve výši 1.000,-Kč + % dle tzv. tarifní hodnoty (uschované ceny).

Tarifní sazby

Odměna notáře z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

U jistotného účtu cena závisí na délce platnosti (otevření) účtu. Převážně to bývá na dobu 3 měsíců za poplatek cca 0,5 % z uložené částky.

Ukažme si rozdíly v cenách za úschovu kupní ceny ve výši 1.500.000,-Kč:

U notáře dle tarifní sazby zaplatíte 1.200,-Kč (1,2% z prvních 100.000,-Kč), + 2.400,-Kč (0,6% za dalších 400.000,-Kč), + 2.000,-Kč ( 0,4% za dalších 500.000,-Kč) a 1.000,-Kč (0,2% ze zbývajícího půl milionu). Celkem tedy 6.600,-Kč

V bance bude u kupní ceny ve stejné výši poplatek cca 7.500,-Kč (0,5% z 1.500.000,-Kč). Banky nabízí akční nabídky, kdy se sazba poplatku může pohybovat i okolo 0,45%, nebo 0,4%.

Advokát si dle smluvních cen u takovéto částky bere přibližně 4.000,-Kč.
U realitní kanceláře je úschova kupní ceny u realitní kanceláře součástí provize při prodeji nemovitosti.