Jak na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví?

3.7.2019 Mnoho občanů, kteří žijí v družstevním bytě, propadlo trendu převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví. Důvodem může být vyšší cena při prodeji, snazší získání hypotéky nebo přesvědčení, že je lepší být přímým vlastníkem nemovitosti. Poradíme vám, jak postupovat a na co si dát pozor při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví.

Celý proces převodu nemusí být jednoduchý. Zkomplikovat ho může především bytové družstvo. Neexistuje žádný zákonný nárok na převedení bytu družstevníka do osobního vlastnictví. O všem rozhoduje schůze družstva, tudíž je třeba postupovat opatrně. Výjimkou jsou pouze nové byty, které prodávají developeři s prohlášením vlastníka. Tím vzniká nárok na převod dle stanov družstva.

Začít musí zájemce o převod kontrolou závazků, které vůči bytovému družstvu má. To znamená především splacenou většinu anuit a veškerých úvěrů. O konkrétních podmínkách se dá jednat, ale bytové jednotky by neměly být zatíženy zástavním právem.

Převodu bytu do osobního vlastnictví musí předcházet rozdělení domu na bytové jednotky. V tomto ohledu je znevýhodněn první družstevník, který o převod žádá. Výměra a vymezení jednotek se uvádí v prohlášení vlastníka. To musí nechat vyhotovit družstvo. Následně budou jednotky rozděleny i pro další zájemce.

Pokud je prohlášení vlastníka zapsáno v katastru nebo alespoň podáno, je vhodný čas k sepsání smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva. Sepsání smlouvy má několik pravidel a ty se mohou lišit, dle data vyčlenění bytové jednotky v bytovém domě. Záleží, zda bylo provedeno dle starého zákona (72/1994 Sb.), nebo dle nového občanského zákoníku. Proto je ideální variantou využít služeb právníka při sepisování smlouvy o převodu.

Smlouvou celý proces nekončí. Pokud má dům tři a více vlastníků, je potřeba ustanovit společenství vlastníků. Jeho vznik je důležitý hlavně s ohledem na péči o společné prostory, správu fondů oprav, vedení účetnictví nebo další komunikaci s družstvem.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví může trvat několik měsíců, ale osobní vlastnictví za to družstevníkovi většinou stojí.