Provozováno na realitním systému Realman

Financování nemovitostí, hypotéky, stavební spoření, ...

Hypotéky

Zákon o dluhopisech č.190/2004 sb., který vstoupil v platnost dnem vstupu ČR do EU, tj. 1.5.2004, definoval hypoteční úvěry tímto způsobem:
„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“
Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Výhodou pro klienty je to, že především účelové hypotéky mají díky zdrojům z vydaných HZL lepší parametry (doba splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, % zastavené nemovitosti) než třeba spotřebitelské úvěry.
Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, že klasické hypotéky mají lepší parametry než ty neúčelové.

Příklad hypotéky:

kupní cena 1.000.000,-Kč, využití vlastních zdrojů 100.000,-Kč s délkou splácení 20 let a 5-ti letou fixací a úrokovou sazbou 2,8% je měsíční spátka 4.902,-Kč.

Stavební spoření

Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může člověk spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.
Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor. Vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je navíc podpořeno 15% státní podporou a úrokové výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich může člověk využít k libovolnému účelu.
Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní.

Příklad:

Při koupi bytu za 800.000,-Kč a využitím vlastních úspor 50.000,-Kč s délkou spácení 25 let je přibližná měsíční splátka 5.000,-Kč

 

POSTUP SPOLUPRÁCE

Postup při realizaci úvěru ze STAVEBNÍHO SPOŘENÍ:

Poskytneme Vám kompletní podklady k Vámi vybrané nemovitosti včetně zajištění osobní prohlídky této nemovitosti.
Všichni naši pracovníci jsou vyškoleni v oblasti financování nemovitostí, a proto Vám ihned můžeme sdělit jaká je možnost při financování v tomto konkrétním případě.
Po předběžném souhlasu od banky pro Vás připravíme smlouvu o smlouvě budoucí - ta se podepisuje již přímo s majitelem.
S touto smlouvou již lze čerpat úvěry ze stavebního spoření.

CELKOVÁ DOBA VYŘÍZENÍ JE CCA 1 MĚSÍCPostup při realizaci HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU:

Poskytneme Vám kompletní podklady k Vámi vybrané nemovitosti včetně zajištění osobní prohlídky této nemovitosti.
Všichni naši pracovníci jsou vyškoleni v oblasti financování nemovitostí a proto Vám ihned můžeme sdělit jaká je možnost při financování v tomto konkrétním případě.
Po předběžném souhlasu od banky pro Vás připravíme smlouvu o smlouvě budoucí - ta se podepisuje již přímo s majitelem.
Zajistíme pro Vás tržní odhad nemovitosti potřebný pro banku a výpočet částky, kterou Vám banka na tuto zástavu poskytne (zpravidla od 70% z tohoto odhadu, ale také až 100%).
Po vyřízení všech formalit pro banku a schválení samotného úvěru bankou lze přistoupit k podpisu kupní smlouvy a jejímu podání na katastrální úřad. Banka vyplatí peníze prodávajícímu již do několika dnů po podání na katastrální úřad a již nečekají na samotný zápis, který trvá hlavně poměrně dlouho.

CELKOVÁ DOBA VYŘÍZENÍ JE CCA 1 MĚSÍC

2018 © FLEXI REALITY s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman