DAŇOVÉ PRIŽNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Od 1. listopadu 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí nabyvatel, kupující. Každý kupující má tak zákonnou povinnosti vypočítat a odvést daň z nabytí nemovitých věcí, která je ve výši 4% z úplatných převodů (při prodeji či směny nemovitostí). Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování. Daň se odvádí vždy z vyššího základu daně, kterou určuje sjednaná cena (kupní cena) v porovnání s cenou zjištěnou a to buď znaleckým posudkem nebo směrnou hodnotou. Od daně jste osvobozeni, když se jedná o: první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Kontaktujte nás

Jméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Zpráva