Úvod

Vážená Flexi Reality s.r.o.,
touto cestou bych chtěl poděkovat a zároveň vyzdvihnout práci realitního makléře R. Kuboše.
Jedná se o velmi flexibilního specialistu na trhu s nemovitostmi, který je schopen vyřídit vše potřebné (i nad rámec svých povinností) s přesností, efektivitou a rychlostí.
Kladně také hodnotím přátelský přístup, přímé jednání a vystupování.
Hodnověrnost svého "posudku" stvrzuji výčtem faktů, do kterých spadá i zdánlivě prosté sehnání podnájemníka, ovšem s navozením doprovodného pocitu bezstarostnosti, nad to se zahrnutím komunikativní zdvořilosti, rovnající se pozornosti určené s vžitou korektností.
Pouhá pochvala nedokáže dodat impuls k činnosti, jako je její souladní forma vyjádřená v podobě finanční odměny realitního makléře.
Věřím, že při řešení jakýchkoliv případných nastalých problémů a dotazů, týkajících se nemovitosti, bude postup a forma komunikace RK neutuchající a vstřícná, jako tomu bylo i v průběhu celého jednání.
Děkuji, s pozdravem

Daniel Majetný