Co je důležité u předání nemovitosti?

17.8.2018 Nemovitosti si lidé předávají dnes a denně. Ví však o všech důležitých krocích, které mají být u předání součástí? Prodáváte nebo kupujete, pronajímáte nebo jdete do nájmu či podnájmu? Jak by mělo vypadat předání nemovitosti a co všechno zkontrolovat a na co nezapomenout? Nejčastěji si lidé myslí, že stačí předat klíče a vše je hotovo. Máme pro Vás několik bodů, na které by jste neměli zapomenout:

1. Provést kontrolu zda je v bytě vše co bylo ujednáno

Vybavení, zařízení a případně by měla být provedena kontrola oprav nebo nedodělků, které měly být uvedeny do určitého stavu. V případě ukončení nájmu například poškození ze strany nájemců (podnájemců), mělo by být ujednáno jaké škody a v jaké výši budou strženy z vratné kauce a kdy bude kauce vyúčtována zpět (v případě nemovitostí v osobním vlastnictví včetně úroků).

2. Provést kontrolu měřičů

Opsání stavu elektřiny a plynu zvládá každý. Většinu napadne i opis vody, ale u bytů se často zapomíná na opis stavu měřičů tepla, u kterých jsou jedny z největších rozdílů při vyúčtování. Součástí předávacího protokolu by měla být také dohoda, jak bude provedeno rozúčtování za předešlé období. Málo která správa bytů dokáže provést rozúčtování všech služeb k určitému datu. Většina to přehodí na vlastníky a nájemce, ať se mezi sebou dohodnou, a že správce to zašle jedné ze stran po provedení klasického vyúčtování, které je jednou za rok. Proto je důležité domluvit se kdy a  jak v tomto případě rozúčtování provedete.

3. Přihlášení a odhlášení z trvalých bydlišť a sídel firem

Součástí předání nemovitosti by měla být dohoda, kdy a jak bude provedeno případné odhlášení trvalých bydlišť a sídel firem uvedených na dané adrese (na daném bytě) a případně pokud se jedná o podnájem, je nutná domluva, kdy nájemce přilásí podnájemce na bytové družstvo.

4. Předání dokumentace

U prodejů by původní vlastník měl předat novému vlastníkovi dokumentaci, kterou k dané nemovitosti měl. Mezi nejčastější doklady patří projektové dokumentace, revize, záruční list a doklady k vybavení. Je výhodou když nový vlastník obdrží i doklady a smlouvy například k věcným břemenům a omezením vlastnických práv, technické zprávy (rozbory) ke studnám nebo sousedské dohody.

5. Pojištění

Smluvní strany by se vzájemně měly také dohodnout, jak je to s pojištěním domácnosti (kdo ji hradí, v jaké výši a rozmezí atd.). Není to sice nutností, ale když dojde k vytopení a pojistky již nejsou aktuální nebo si nový obyvatel pojistku ještě nesjednal, může se to zbytečně prodražit.